تیم آموزشی سید مجید - SMG Learn

همراهی با تیم آموزشی سید مجید تنها ورود به آموزشهای متنوع نیست، ورود به دریایی از تازگیها و شگفتیهای دنیای آموزش، مدارک و گواهینامه ها و اعتبارات علمی ملی و بین المللی هست

درخواست مشاوره رایگان
اطلاعات زیر را وارد نمائید تا در اولین فرصت مشاورین ما با شما تماس بگیرند.
دوره های پزشکی

CPR مقدماتی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

آشنایی با ICU

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

آشنایی با CCU

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

منشی پزشکی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

آشنایی با NICU

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۸,۰۰۰ تومان
به راهنمایی و مشاوره احتیاج دارید با ما تماس بگیرید.