تیم آموزشی سید مجید - SMG Learn

همراهی با تیم آموزشی سید مجید تنها ورود به آموزشهای متنوع نیست، ورود به دریایی از تازگیها و شگفتیهای دنیای آموزش، مدارک و گواهینامه ها و اعتبارات علمی ملی و بین المللی هست

درخواست مشاوره رایگان
اطلاعات زیر را وارد نمائید تا در اولین فرصت مشاورین ما با شما تماس بگیرند.
دوره های ورزشی و ماساژ

ماساژ درمانی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

ماساژ ایرانی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

ماساژ عمومی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

ماساژ شمع

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

ماساژ سنگ

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

ماساژ سوئدی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

ماساژ ورزشی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

ماساژ روسی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

ماساژ لاغری

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

ماساژ چینی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

ماساژ هندی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

مربی ایروبیک

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۳۴,۰۰۰ تومان
به راهنمایی و مشاوره احتیاج دارید با ما تماس بگیرید.