تیم آموزشی سید مجید - SMG Learn

همراهی با تیم آموزشی سید مجید تنها ورود به آموزشهای متنوع نیست، ورود به دریایی از تازگیها و شگفتیهای دنیای آموزش، مدارک و گواهینامه ها و اعتبارات علمی ملی و بین المللی هست

درخواست مشاوره رایگان
اطلاعات زیر را وارد نمائید تا در اولین فرصت مشاورین ما با شما تماس بگیرند.
دوره های مدیریت

دوره دلخواه

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

رایگان

کار راهه شغلی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

مدیریت تولید

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۳۲۴,۰۰۰ تومان
به راهنمایی و مشاوره احتیاج دارید با ما تماس بگیرید.