تیم آموزشی سید مجید - SMG Learn

همراهی با تیم آموزشی سید مجید تنها ورود به آموزشهای متنوع نیست، ورود به دریایی از تازگیها و شگفتیهای دنیای آموزش، مدارک و گواهینامه ها و اعتبارات علمی ملی و بین المللی هست

درخواست مشاوره رایگان
اطلاعات زیر را وارد نمائید تا در اولین فرصت مشاورین ما با شما تماس بگیرند.
دوره های حقوق

حقوق ثبتی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

حقوق اداری

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

حقوق ورزشی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۹۴,۰۰۰ تومان

حقوق تجارت

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

مشاور حقوقی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۹۴,۰۰۰ تومان

حقوق عمومی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۹۴,۰۰۰ تومان

حقوق خصوصی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان
به راهنمایی و مشاوره احتیاج دارید با ما تماس بگیرید.