تیم آموزشی سید مجید - SMG Learn

همراهی با تیم آموزشی سید مجید تنها ورود به آموزشهای متنوع نیست، ورود به دریایی از تازگیها و شگفتیهای دنیای آموزش، مدارک و گواهینامه ها و اعتبارات علمی ملی و بین المللی هست

درخواست مشاوره رایگان
اطلاعات زیر را وارد نمائید تا در اولین فرصت مشاورین ما با شما تماس بگیرند.
دوره های شبکه و کامپیوتر

+Network

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۳۳۶,۰۰۰ تومان

MCSE

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۳۲۴,۰۰۰ تومان

امنیت شبکه

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۹۴,۰۰۰ تومان

mcitp

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۷۰,۰۰۰ تومان

mtcine

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۳۳۰,۰۰۰ تومان

میکروتیک (MTCNA)

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۳۳۰,۰۰۰ تومان

MTCRE

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۳۳۰,۰۰۰ تومان

MTCTCE

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۳۳۰,۰۰۰ تومان

MTCUME

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۳۳۰,۰۰۰ تومان

MTCWE

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۳۳۰,۰۰۰ تومان

MCSA

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۳۳۰,۰۰۰ تومان

رایانش ابری

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۷۰,۰۰۰ تومان
به راهنمایی و مشاوره احتیاج دارید با ما تماس بگیرید.