تیم آموزشی سید مجید - SMG Learn

همراهی با تیم آموزشی سید مجید تنها ورود به آموزشهای متنوع نیست، ورود به دریایی از تازگیها و شگفتیهای دنیای آموزش، مدارک و گواهینامه ها و اعتبارات علمی ملی و بین المللی هست

درخواست مشاوره رایگان
اطلاعات زیر را وارد نمائید تا در اولین فرصت مشاورین ما با شما تماس بگیرند.
دوره های حسابداری

حسابدار ارشد

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۳۲۴,۰۰۰ تومان

مدیر حسابرسی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۳۰۰,۰۰۰ تومان

حسابرس ارشد

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

معاون حسابرس

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۹۴,۰۰۰ تومان

حسابرسی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۹۴,۰۰۰ تومان

مدیریت مالی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۹۴,۰۰۰ تومان

حقوق و دستمزد

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

بورس رفتاری

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

۲۷۰,۰۰۰ تومان
به راهنمایی و مشاوره احتیاج دارید با ما تماس بگیرید.