گواهینامه های بین المللی

ارائه گواهینامه ها و نشان های عالی و جوایز بین المللی از مراکز، آکادمی ها و موسسات معتبر بین المللی در موضوعات متنوع با قابلیت استعلام صحت گواهینامه با همکاری فن پردازان توسط تیم آموزش سید مجید SMG-Learn

ثبت نام و درخواست گواهینامه Gold TNRS
هزینه دوره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه TCKIT آلمان با استعلام بین المللی
هزینه دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه QMS انگلستان
هزینه دوره: ۲۷۵,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست ریز نمرات دوره آموزشی ویژه آکادمی بین المللی
هزینه دوره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه رایگان QAL فارسی انگلستان
هزینه دوره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه TCKIT VIP آلمان
هزینه دوره: ۶۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه Europe CIP اروپا
هزینه دوره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست TNRS آمریکا با استعلام بین المللی
هزینه دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه TNRS VIP آمریکا
هزینه دوره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه جایزه مدیریت آلمان
هزینه دوره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه جایزه پرستیژ مدیریت TNRS آمریکا
هزینه دوره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه OXFORD CERTIFICATE انگلستان
هزینه دوره: ۲۷۵,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه OXFORD CERTIFICATE ویژه پکیج های طلایی خاص رایگان
هزینه دوره: رایگان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه TUV آلمان با استعلام بین المللی
هزینه دوره: ۲۷۵,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه DNV هلند
هزینه دوره: ۲۷۵,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه QAL لاتین انگلستان
هزینه دوره: ۲۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه EQS انگلستان
هزینه دوره: ۲۷۵,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه INO Certification Of ART کانادا
هزینه دوره: ۲۷۵,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه QAL فارسی انگلستان
هزینه دوره: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه بازرسی با مهر sped
هزینه دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه جوشکاری با مهر sped
هزینه دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه پایپینگ با مهر sped
هزینه دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه جیبی مخصوص گواهینامه های بین المللی
هزینه دوره: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه Harvard Certificate
هزینه دوره: ۲۷۵,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست نشان عالی میزبانی Barista
هزینه دوره: ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست دوک کیفیت TNRS آمریکا
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست نشان عالی Golden Chef
هزینه دوره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه مربیگری بولینگ
هزینه دوره: ۱,۱۷۶,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه مربیگری بیلیارد
هزینه دوره: ۱,۱۷۶,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه پرستیژ فارغ التحصیلی TNRS VIP
هزینه دوره: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست تندیس قیچی طلایی
هزینه دوره: ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه ACS آمریکا با استعلام بین المللی
هزینه دوره: ۴۲۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه CCPL با اعتبار آمریکا
هزینه دوره: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست گواهینامه PCMS با اعتبار استرالیا
هزینه دوره: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست انجمن بین المللی علوم کامپیوتر
هزینه دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست انجمن بین المللی مهندسی سیستم اطلاعات
هزینه دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست انجمن بین المللی شبکه های بی سیم
هزینه دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست انجمن بین المللی اینترنت و خدمات وب سایت
هزینه دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست انجمن بین المللی مهندسی صنایع
هزینه دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست انجمن بین المللی مهندسی شیمی
هزینه دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

http://www.smg-learn.ir/signup/
هزینه دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست انجمن بین المللی مهندسی مکانیک
هزینه دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست انجمن بین المللی مدیریت کیفیت
هزینه دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست ثبت اختراع در آمریکا
هزینه دوره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست تندیس وکیل خبره
هزینه دوره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

ثبت نام و درخواست نشان عالی Best Photographer
هزینه دوره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه دوره های: مجازی / حضوری

نوع گواهینامه : بین المللی

به راهنمایی و مشاوره احتیاج دارید با ما تماس بگیرید.